DATAWIG Organisatie 

Start Inhoud Reactieformulier

Bedrijfsvoering en Informatisering
Diensten Aanpak en kosten Bedrijfsprofiel

Bedrijfsvoering en Informatisering

 

 

bel   0566-621652

mail  info@datawig.nl of     Reactieformulier

voor een vrijblijvend gesprek

De Fisker 2,         9001 NW Grou

 

Bij het verbeteren van bedrijfsvoering  is het van belang dat:

Er zowel een goede keuze wordt gemaakt voor de te hanteren hulpmiddelen als het op een juiste wijze inrichten en opleiden van de organisatie

Alle projecten worden benadert vanuit de business doelstellingen van de klant

Van te voren wordt nagedacht over de consequenties voor de organisatie

 

We richten ons op de volgende dienstverlening:

Optimaliseren van bedrijfsvoering 

Werkproces optimalisatie

Bedrijfsvoering en ICT implementatie trajecten

Informatieplanning

Business Consultancy 

Bedrijf en Informatie analyse

OL2000 Implementatie, de één loketgedachte bij gemeenten en rijksoverheid

 

Wij:

Zijn een Onafhankelijk Consultancy bedrijf

Verbeteren van bedrijfsvoering door optimaliseren of  herontwerp van de werkprocessen (waar nodig door ondersteuning met ICT)

 

Wilt u meer over ons weten?  Vraag naar onze Register Informaticus, Renze Wolters, voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.  

(Grou ligt in gemeente Boarnsterhim in Friesland, tussen Heerenveen en Leeuwarden aan de A32)

Datawig Organisatie en Bedrijfsvoering,  Grou Friesland 
Laatst bijgewerkt: 06 februari 2005     Jikkie de Haan